0625007958 info@c-moi.nl

Koester ons groene thuis

Voor het Goois Natuurreservaat verzorgde ik, in opdracht van WWAV, het communicatiemanagement. Hieronder vielen de volgende taken:

  • De realisatie van de nieuwe website
  • Organisatie van evenementen: Lentefeest en Schaapscheerfeest
  • De nieuwe kleding van de boswachters en regiobeheerders
  • Het nieuwe wagen park van de boswachters en regiobeheerders
  • De jaarlijkse kalender
  • De lente- en zomercampagnes
  • De vernieuwing van de bebording voor bezoekers
  • De vernieuwing van de folders

Wat doet Goois Natuurreservaat?

Goois Natuurreservaat (GNR) werd in 1932 opgericht, met als doel: de instandhouding van het natuurschoon in het Gooi door de verkrijging van de aldaar gelegen terreinen, ten einde deze ten eeuwigen dage ongeschonden als natuurreservaat te behouden, en aan het publiek, door vrije toegang tot die terreinen onder eventueel te stellen bepalingen, het genot van dat natuurschoon te verzekeren.

U HEEFT EEN PROJECT!